Dàn 4 khối

Dàn 4 khối

40,000,000 đ

dàn da năng 5 khối

dàn da năng 5 khối

48,000,000 đ

Máy vai đoi đa năng

Máy vai đoi đa năng

14,000,000 đ

Máy Bay Vai Ép Ngực

Máy Bay Vai Ép Ngực

11,000,000 đ

Máy Gập Bụng

Máy Gập Bụng

11,000,000 đ

Máy gập bụng

Máy gập bụng

11,000,000 đ

Máy kéo xô 4 in 1

Máy kéo xô 4 in 1

12,500,000 đ

Máy Kéo Xô Dài

Máy Kéo Xô Dài

10,000,000 đ

Máy Kéo Xô Ngắn

Máy Kéo Xô Ngắn

10,000,000 đ

Máy móc đùi

Máy móc đùi

11,000,000 đ

Máy Móc Đùi Sau

Máy Móc Đùi Sau

11,000,000 đ

Máy tập tay sau

Máy tập tay sau

10,500,000 đ

Máy vai đôi Elip

Máy vai đôi Elip

16,000,000 đ