Products

Sản phẩm mới

giá cắm đòn

giá cắm đòn

30,000,000 đ

giá đỡ bánh tạ
giá đỡ bánh tạ

giá đỡ bánh tạ

250,000,000 đ

trược cỏ tâp gym

trược cỏ tâp gym

2,500,000,000 đ

khung Pawer Rack

khung Pawer Rack

100,000,000 đ

Máy kéo xô 2n1

Máy kéo xô 2n1

12,000,000 đ

Dàn đa năng
Dàn đa năng

Dàn đa năng

20,000,000 đ

dàn da năng 5 khối

dàn da năng 5 khối

48,000,000 đ

ghế đa năng
ghế đa năng

ghế đa năng

3,500,000 đ

tạ bình

tạ bình

40,000 đ

dàn tập đa năng

dàn tập đa năng

10,000,000 đ

chay bộ trên không
chay bộ trên không

chay bộ trên không

20,000,000 đ

Máy Kéo Xô Rôbot

Máy Kéo Xô Rôbot

8,000,000 đ

Đạp Đùi Xiên

Đạp Đùi Xiên

10,000,000 đ

Máy Vai Đôi ovan

Máy Vai Đôi ovan

16,000,000 đ

Đá Đùi Tạ Rời

Đá Đùi Tạ Rời

7,000,000 đ

Special Products

Bộ tạ tay 18 cặp

Bộ tạ tay 18 cặp

16,000,000 đ 14,000,000 đ

-13%

Đòn tạ inox đặc 1m8 (phi 32)

Đòn tạ inox đặc 1m8 (phi 32)

800,000 đ 600,000 đ

-25%