Thiết bị phòng gym hiện đại thiết bị xuân Khương
Thiết bị phòng gym hiện đại thiết bị xuân Khương

Ngẫu nhiên

PHÒNG 1000M VUÔNG TEST

PHÒNG 1000M VUÔNG TEST

56,000,000 đ

ĐÒN TẠ CHỮ H

ĐÒN TẠ CHỮ H

700,000 đ

KHUNG GHÁNH ĐÙI XK1

KHUNG GHÁNH ĐÙI XK1

12,000,000 đ

GIÀN TẠ ĐA NĂNG K1
GIÀN TẠ ĐA NĂNG K1

GIÀN TẠ ĐA NĂNG K1

14,000,000 đ

 Giàn CROSSFIT XK25
 Giàn CROSSFIT XK25

Giàn CROSSFIT XK25

22,000,000 đ

LƯNG BỤNG ĐÔI

LƯNG BỤNG ĐÔI

7,000,000 đ

Ghế Gập Bụng

Ghế Gập Bụng

2,500,000 đ

MÁY CHẠY BỘ
MÁY CHẠY BỘ

MÁY CHẠY BỘ

28,000,000 đ

Giàn vai đôi 5 khối

Giàn vai đôi 5 khối

48,000,000 đ

Đá Bụng Xà Đơn

Đá Bụng Xà Đơn

4,500,000 đ

máy tập xoay eo
máy tập xoay eo

máy tập xoay eo

3,500,000 đ

MÁY TẬP BỤNG PRO
MÁY TẬP BỤNG PRO

MÁY TẬP BỤNG PRO

4,500,000 đ

MÁY ĐÁ ĐÙI TRƯỚC

MÁY ĐÁ ĐÙI TRƯỚC

13,000,000 đ

THẢM CAO SU
THẢM CAO SU

THẢM CAO SU

280,000 đ

Ghế khởi động

Ghế khởi động

1,200,000 đ

Máy tập xô da năng

Máy tập xô da năng

15,000,000 đ

Đá Đùi Tạ Rời

Đá Đùi Tạ Rời

7,000,000 đ

Bộ tạ khối gang

Bộ tạ khối gang

2,700,000 đ

Máy Kéo Xô Rôbot

Máy Kéo Xô Rôbot

9,000,000 đ

Đạp Đùi Xiên

Đạp Đùi Xiên

9,000,000 đ

Xoay eo 1 ghế ngồi

Xoay eo 1 ghế ngồi

3,500,000 đ

trược cỏ tâp gym

trược cỏ tâp gym

4,000,000 đ

Máy đá đùi

Máy đá đùi

13,000,000 đ 11,000,000 đ

-15%

Máy Bay Vai Ép Ngực

Máy Bay Vai Ép Ngực

11,000,000 đ

Ghế Đẩy Ngực

Ghế Đẩy Ngực

7,000,000 đ

Đạp Đùi 90 Độ

Đạp Đùi 90 Độ

10,000,000 đ

giá cắm đòn

giá cắm đòn

3,000,000 đ

xoay eo 2 ghế

xoay eo 2 ghế

5,000,000 đ

máy tập xô XK077
máy tập xô XK077

máy tập xô XK077

9,000,000 đ

Máy kéo xô 2n1

Máy kéo xô 2n1

15,000,000 đ

Máy vai đôi Elip

Máy vai đôi Elip

20,000,000 đ

Máy móc đùi

Máy móc đùi

13,000,000 đ

Tạ tay cao su
Tạ tay cao su

Tạ tay cao su

59,000 đ

Trượt tuyết E5

Trượt tuyết E5

16,000,000 đ

máy tập tay vai

máy tập tay vai

6,000,000 đ

Máy Vai Đôi ovan

Máy Vai Đôi ovan

20,000,000 đ

tạ bình

tạ bình

40,000 đ

Tin tức